mrak logo Mráčiky detský spevokol Zboru Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave

História


Na začiatku bola idea v hlavách kvapôčkovských teamakov; rozšíriť prácu Kvapôčiek o prípravku, ktorá by zachytila deti v „predkvapôčkovskom“ veku 7 až 9 rokov, ktoré už vedia čítať (takže žiaci 2. a 3. ročníka ZŠ).

Tak vznikli Mráčiky. Svoju existenciu začali v školskom roku 2006/2007.

Mnoho sobotných doobedí sme strávili spolu s deťmi hudbou a hrou. S deťmi sme pri príležitosti 40. výročia založenia Kvapôčiek spievali na programe Ako Kvapôčky putovali (2008). Každoročne sa podieľame na príprave programu na záverečný koncert. Počas existencie Mráčikov to boli koncerty:Koncert 2015

Cesta zo šedého mesta 2015

Koncert Kvapôčiek a Mráčikov 2014/2015
(foto:)


Koncert 2014

Ktosi za dverami 2014

Koncert Kvapôčiek a Mráčikov 2013/2014
(foto: Jana Machajdík)


Dishadmónia

Dishadmónia 20013

Koncert s Kvapôčkami
(foto Jarmila Uhlíková)

Čo vedia draci...

Čo vedia draci 2012

Záverečný koncert Kvapôčiek a Mráčikov
(foto Jana Machajdíková)

Divoptika

Divoptika 2011

Koncert Kvapôčiek a Mráčikov

Koncert 2010

Dlhý, Široký a Krátkozraký 2010

Koncert s Kvapôčkami
(foto JM)

Koncert 2009

Nenaplnené nádoby 2009

Koncert Kvapôčiek a Mráčikov
(foto J.Bánová)


40. výročie

Ako Kvapôčky putovali 2008

2008 (fotky z fotogalérie Kvapôčiek)


Betánia 2007

Benefičný koncert pre Betániu 2007

2007