mrak logo Mráčiky detský spevokol Zboru Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave

Kto sme


Spevokol Mráčiky je prípravkou do Kvapôčiek pre deti vo veku 6 až 9 rokov – 1 – 3 ročník ZŠ.

Stretávame sa každú sobotu o 9:00 na Cukrovej. Začíname zapaľovaním sviečky spolu s Kvapôčkami – lebo sme súčasťou Kvapôčiek. Potom sa oddelíme a pokračujeme v samostatnom nácviku do 11:00.

Na nácvikoch sa učíme spievať piesne spolu a na individuálnej hlasovej výchove sa snažíme spevácky rozvíjať každé dieťa samostatne. Počas nácviku rozvíjame hudobné schopnosti detí aj prostredníctvom hudobných hier alebo workshopov.

S nacvičenými piesňami niekoľkokrát do roka vystupujeme na bohoslužbách na Cukrovej, kaplnke, v diakonickom združení Betánia, v Svätom Jure. Na záver školského roka pripravujeme spolu s Kvapôčkami koncert.

Okrem spievania a hudobných aktivít sa hráme, riešime rôzne detektívne záhady alebo sa vydávame do starých dôb a spoznávame ako žili biblické postavy ako napríklad Jozef či Noe.

fotky Mráčiky
fotky