mrak logo Mráčiky detský spevokol Zboru Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave

Naše hodnoty


Mráčiky sú malá komunita detí a teamakov, ktorá sa opiera o Kvapôčkovský kruh hodnôt a zvlášť sa chceme:

* ponoriť do sveta hudby – pochopiť taje melódií, rytmu
* naučiť sa spolu spievať a svojím spevom slúžiť druhým ľuďom a Pánu Bohu
* spolu sa rozprávať a rozmýšľať o veciach, ktoré sú dôležité
* budovať a rozvíjať naše vzťahy počas spoločnej práce, pri vážnych programoch a aj počas hier